Aquest projecte vam dur-lo a terme amb un pressupost molt ajustat, on les Brunes vam decidir invertir un temps extra en preproducció i idea creativa per tal d'aconseguir que tingués la visibilitat que creiem que necessitava la campanya
Cuidant molt les localitzacions i prerodant algunes de les escenes, vam conseguir una imatge visual prou potent com per ajudar a que tota l'atenció anés destinada al missatge de cada peça. 
Els guions dels videos, fruit d'un procés participatiu dut a terme per l'Associació Diversitas, vam readaptar-los al format audiovisual i les protagonistes dels spots eren també participants del procés de guió

+ projectes

Back to Top