Els tractats de protecció d'inversions i de comerç "lliure" signats per estats afavoreixen els interessos de les empreses transnacionals concedint-los drets i privilegis, sense exigir-los a canvi de assumir responsabilitats.
Amb aquest video i una campanya de concienciació associada, es pretén donar visibilitat de primer nivell a aquesta situació i les seves conseqüencies per els ciutadans de peu. 

Spot pensada i realitzada per Bruna
Back to Top