Aquest guió tan rítmic i dicharachero va ser obra i gràcia de l'Apòstrof, que per dir-ho fàcil i ràpid, son una coope de comunicació amiga. 

Amb la estupenda base del guió amb el que partiem (gràcies Marta) va ser relativament senzill trobar una fòrmula audiovisual que s'adaptés. Fent recerca en bancs d'imatges de tot tipus, vam anar-les enllaçant al ritme adient per fer ballar estereotips. 

You may also like

Back to Top