Animació del video explicatiu de la campanya de Barcelona Activa "Impulsem el que FAS", per explicar les convocatòries de subvencions per finançament de projectes que impulsin l'economia dels barris. 

L'Apostrof va dissenyar tota la campanya, i a Bruna ens vam encarregar d'animar el video explicatiu i elements com GIFS per enriquir la campanya. 
Back to Top