Drets sexuals i reproductius

DSIR

  • Client

    Consell Nacional de Juventut de Catalunya

  • Categoria

    Documental

Drets sexuals i reproductius

Ara drets humans

“Els cossos de les dones i els territoris comparteixen la mateixa posició simbòlica: històricament, les demostracions de força han girat entorn a la capacitat de      marcar-los.” (Tamayo, Giulia. 2001)

Sèrie de vídeos realitzats amb l’objectiu de donar a conèixer quins són els nostres drets sexuals i reproductius i la necessitat de reivindicar-los.

La sobirania corporal suposa l’erradicació de les violències masclistes i patriarcals; el dret al propi cos, a decidir la nostra sexualitat, dret a ser mares i a no ser-ho, dret a l’avortament lliure,segur i gratuït i la sostenibilitat de la vida en les dimensions econòmica, ecològica, social. 
 
Només alliberant-nos de violències patriarcals podrem construir una nova societat on la sexualitat sigui també una manera d’expressar-nos i de trobar el nostre lloc al món.

Per la realització d’aquests vídeos ens vam basar en les guies educatives el·laborades conjuntament pel Consell Nacional de Juventut de Catalunya i el Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats. 

Cada un dels 4 vídeos representa un dels drets sexuals i reproductius bàsics que hem de defensar i reivindicar com a joves ciutadanes i subjectes de dret. Aquests són: el dret a la sobirania corportal, el dret a l’educació sexual, dret a la diversitat sexual i de gènere i per últim el dret a la salut sexual gratuïta i universal.

SECCIONS

Dret a l'educació sexual

Repensem l’educació sexual que tenim als nostres imaginaris i plantegem un nou enfocament: pensat des de la cerca del plaer i el benestar, no només des del consentiment i l’absència d’enfermetats. 

SECCIONS

Dret a la diversitat sexual i de gènere

L’heteropatriarcat es construeix en base al sistema binari sexe-gènere i situa al centre l’heterosexualitat com la norma de referència a partir de la qual qualsevol dissidència pot ser subjecte de càstig social i discriminació. A través d’aquesta càpsula rebutgem aquesta idea i defensem que ser diverses és l’única normalitat. 

SECCIONS

Dret a la salut sexual

Tot i els avenços en els darrers anys tant en la disponibilitat de
mètodes com en la major formació i consciència professional no podem parlar encara de la salut sexual com un dret garantit pel conjunt de la població. Encara trobem enormes desigualtats per motius econòmics i socioculturals que fan que sovint la salut sexual respongui més a llògiques de privilegis que a un dret universal. 

Treballem junts

T'interessa treballar amb nosaltres?
Envia'ns un e-mail

Back

Accessibilitat