Dos anys creant contingut audiovisual per al Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària de l'Ajuntament de Barcelona, ens han ajudat a tenir un ritme de treball i molta agilitat en el tipus de videos i fotografies que ens demanava el projecte.
Diferents tipologies de productes audiovisuals
🠸  Converses

 Reportatges
d'entitats ESS 🠺
Videos
explicatius polítiques Comissionat
🠺

Retrats a entrevistades 🡇
En cada newsletter, es feia una entrevista a un personatge rellevant de l'ESS a Barcelona i anava acompanyada d'una fotografia.
------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Potser t'interessa

Back to Top